اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
300
تعداد خواب
3
کد ملک
80
اجاره ویلا  خزرشهر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
2
کد ملک
79
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 430,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
77
اجاره ویلا استخردار محمودآباد (سرخرود)
اجاره روزانه 700,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار محمودآباد (سرخرود)

متراژ
300
تعداد خواب
5
کد ملک
75
اجاره ویلا در شمال (luxury)
اجاره روزانه 950,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال (luxury)

متراژ
1
تعداد خواب
4
کد ملک
73
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
800
تعداد خواب
4
کد ملک
72
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار بابلسر
اجاره روزانه 1 اجاره سالانه رفته است.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار بابلسر

متراژ
300
تعداد خواب
2
کد ملک
68
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 1 اجاره سالانه رفته است.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
700
تعداد خواب
4
کد ملک
67
ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 430,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
63
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 370,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
1
تعداد خواب
2
کد ملک
60
اجاره ویلا در محمود آباد (سرخرود در شمال)
اجاره روزانه 1 ویلا اجاره سالانه رفته است.
اجاره

اجاره ویلا در محمود آباد (سرخرود در شمال)

متراژ
160
تعداد خواب
3
کد ملک
59
اجاره آپارتمان در شهر ساحلی فریدونکنار
اجاره روزانه 100,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره آپارتمان در شهر ساحلی فریدونکنار

متراژ
200
تعداد خواب
2
کد ملک
58
اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 570,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی

متراژ
1
تعداد خواب
4
کد ملک
56
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 220,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
250
تعداد خواب
2
کد ملک
52
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 1 ویلا اجاره سالانه رفته است.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
800
تعداد خواب
4
کد ملک
46
اجاره ویلا استخردار
اجاره روزانه 750,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار

متراژ
300
تعداد خواب
4
کد ملک
43
اجاره ویلا استخردار در شمال (سرخرود در شمال)
اجاره روزانه 900,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شمال (سرخرود در شمال)

متراژ
450
تعداد خواب
4
کد ملک
42
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 420,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
41
ویلا اجاره ای در دریاکنار بابلسر
اجاره روزانه 550,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در دریاکنار بابلسر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
34
ویلای اجاره ای در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلای اجاره ای در شهرک دریاکنار

متراژ
1
تعداد خواب
2
کد ملک
30
اجاره ویلا شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک دریاکنار

متراژ
300
تعداد خواب
3
کد ملک
29
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
27
ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 230,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
25
اجاره ویلا شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 1,100,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک دریاکنار

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
23
ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 330,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
22
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 420,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
21
اجاره ویلا در دریاکنار (بابلسر)
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار (بابلسر)

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
19
اجاره در شهرک خزرشهر ( جنوبی)
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره در شهرک خزرشهر ( جنوبی)

متراژ
1
تعداد خواب
2
کد ملک
17
اجاره ویلا در خزرشهر (شمالی)
اجاره روزانه 480,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر (شمالی)

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
16
اجاره ویلا شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر

متراژ
500
تعداد خواب
4
کد ملک
10
اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
450
تعداد خواب
3
کد ملک
9
اجاره ویلا :اجاره ویلا در محمود آباد
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا :اجاره ویلا در محمود آباد

متراژ
150
تعداد خواب
2
کد ملک
7
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار در شمال
اجاره روزانه 200,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار در شمال

متراژ
120
تعداد خواب
3
کد ملک
6
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار
اجاره روزانه 200,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار

متراژ
200
تعداد خواب
3
کد ملک
4
اجاره ویلا در شمال(فریدونکنار)
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال(فریدونکنار)

متراژ
130
تعداد خواب
2
کد ملک
2
اجاره ویلا در شمال (بابلسر منطقه صفاییه)
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال (بابلسر منطقه صفاییه)

متراژ
200
تعداد خواب
4
کد ملک
201
اجاره ویلا در شمال : ویلا استخردار در شمال
اجاره روزانه 900,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : ویلا استخردار در شمال

متراژ
680
تعداد خواب
4
کد ملک
202
اجاره ویلا در شمال : ویلا باجکوزی در سرخرود
اجاره روزانه 200,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : ویلا باجکوزی در سرخرود

متراژ
180
تعداد خواب
2
کد ملک
203
اجاره ویلا در شمال : ویلا با بیلیارد و وان جکوزی در سرخرود
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : ویلا با بیلیارد و وان جکوزی در سرخرود

متراژ
200
تعداد خواب
2
کد ملک
204
اجاره ویلا