اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار با بیلیارد
اجاره روزانه 750,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار با بیلیارد

متراژ
100
تعداد خواب
3
کد ملک
196
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شهرک خانه دریا
اجاره روزانه 1 ویلا سالانه اجاره رفته است.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شهرک خانه دریا

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
198
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شمال : ویلا در بابلسر(اجاکسر روبروی شهرک دریاکنار)
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شمال : ویلا در بابلسر(اجاکسر روبروی شهرک دریاکنار)

متراژ
200
تعداد خواب
3
کد ملک
199
اجاره ویلا در دریاکنار - بابلسر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار - بابلسر

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
200
اجاره ویلا استخردار در سرخرود محمودآباد در شمال
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در سرخرود محمودآباد در شمال

متراژ
250
تعداد خواب
3
کد ملک
171
اجره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 370,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
168
  اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
3
کد ملک
167
اجاره ویلا استخردار در سرخرود محمودآباد در شمال
اجاره روزانه 750,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در سرخرود محمودآباد در شمال

متراژ
250
تعداد خواب
3
کد ملک
166
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
3
کد ملک
164
اجاره ویلا در شهرک خانه دریا در شمال
اجاره روزانه 1 برای استعلام قیمت تماس بگیرید.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خانه دریا در شمال

متراژ
650
تعداد خواب
3
کد ملک
161
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

متراژ
180
تعداد خواب
3
کد ملک
160
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
200
تعداد خواب
2
کد ملک
159
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال
اجاره روزانه 290,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
158
اجاره ویلا آپارتمانی در شهر سرخرود در شمال
اجاره روزانه 150,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا آپارتمانی در شهر سرخرود در شمال

متراژ
80
تعداد خواب
2
کد ملک
154
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال
اجاره روزانه 480,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال

متراژ
450
تعداد خواب
3
کد ملک
153
اجاره ویلا شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 370,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
149
اجاره ویلا دریاکنار در شمال
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار در شمال

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
148
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
150
تعداد خواب
2
کد ملک
135
اجاره ویلا در خانه دریا
اجاره روزانه 420,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خانه دریا

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
127
اجاره ویلا دریاکنار بابلسر
اجاره روزانه 220,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار بابلسر

متراژ
70
تعداد خواب
1
کد ملک
122
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 190,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
55
تعداد خواب
1
کد ملک
121
اجاره ویلا در شهرک دریاسر در شمال
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاسر در شمال

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
120
اجاره ویلا در فریدونکنار در شمال
اجاره روزانه 170,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در فریدونکنار در شمال

متراژ
100
تعداد خواب
2
کد ملک
119
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 190,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
80
تعداد خواب
1
کد ملک
117
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 220,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
100
تعداد خواب
2
کد ملک
116
اجاره ویلا در سرخرود در شمال
اجاره روزانه 270,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در سرخرود در شمال

متراژ
150
تعداد خواب
2
کد ملک
115
فروش ویلا در خزرشهر
6,000,000,000 لطفا برای استعلام قیمت ویلا تماس بگیرید.
فروش

فروش ویلا در خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
5
کد ملک
114
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
111
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 390,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
109
اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 240,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
90
تعداد خواب
1
کد ملک
105
اجاره ویلا شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر

متراژ
100
تعداد خواب
1
کد ملک
101
اجاره ویلا با وان جکوزی در فریدونکنار در شمال
اجاره روزانه 150,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا با وان جکوزی در فریدونکنار در شمال

متراژ
130
تعداد خواب
2
کد ملک
98
اجاره ویلا با ساحل اختصاصی در شمال
اجاره روزانه 1 ویلا اجاره سالانه رفته است.
اجاره

اجاره ویلا با ساحل اختصاصی در شمال

متراژ
1
تعداد خواب
2
کد ملک
94
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار در شمال
اجاره روزانه 200,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار در شمال

متراژ
180
تعداد خواب
2
کد ملک
92
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 200,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
60
تعداد خواب
2
کد ملک
91
اجاره ویلا استخردار در محمودآباد (سرخرود در شمال)
اجاره روزانه 900,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در محمودآباد (سرخرود در شمال)

متراژ
800
تعداد خواب
4
کد ملک
90
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی در شمال
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی در شمال

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
147
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار در شمال
اجاره روزانه 1 ویلا اجاره سالانه رفته است.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار در شمال

متراژ
170
تعداد خواب
3
کد ملک
85
ویلا اجاره ای دریاکنار
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای دریاکنار

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
84
اجاره ویلا