اجاره ویلا خزرشهر
اجاره روزانه 7,500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
14
اجاره ویلا خزرشهر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
2
کد ملک
12
اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
500
تعداد خواب
2
کد ملک
11
اجاره ویلا شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر

متراژ
500
تعداد خواب
4
کد ملک
10
اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
450
تعداد خواب
3
کد ملک
9
اجاره ویلا