اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

شهرک خزرشهر یکی از شهرک های بسیار زیبا و قدیمی و به نوعی مشهور و معروفترین شهرک در کل شمال می باشد که از قبل انقلاب مکانی برای تفریح و زندگی افراد مشهور در شمال بوده است .این شهرک در ابتدای شهر فریدونکنار از سمت جاده بابلسر به فردونکنار قرار دارد. شهرک خزرشهر از دو بخش به نام های خزرشهر شمالی و خزرشهر جنوبی تشکیل شد ...
اجاره ویلا خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان.ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر شمالی

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
230
اجاره ویلا : اجاره ویلا خزرشهر (ویلا 1000 متری)
اجاره روزانه 500,000 تومان.برای ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا : اجاره ویلا خزرشهر (ویلا 1000 متری)

متراژ
1,000
تعداد خواب
3
کد ملک
212
اجاره ویلا : اجاره ویلا سه خواب در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان.برای ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا : اجاره ویلا سه خواب در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
211
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
194
اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
1,000
تعداد خواب
3
کد ملک
181
اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 700,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی

متراژ
700
تعداد خواب
4
کد ملک
176
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 480,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
175
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 470,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
174
اجاره ویلا استخردار در شهرک خزرشهر در شمال
اجاره روزانه 1,100,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شهرک خزرشهر در شمال

متراژ
900
تعداد خواب
4
کد ملک
169
اجره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 370,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
168
  اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
3
کد ملک
167
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
3
کد ملک
164
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

متراژ
180
تعداد خواب
3
کد ملک
160
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
200
تعداد خواب
2
کد ملک
159
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی در شمال
اجاره روزانه 770,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی در شمال

متراژ
600
تعداد خواب
5
کد ملک
150
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی در شمال
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی در شمال

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
147
اجاره ویلا خزرشهر شمالی در شمال
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر شمالی در شمال

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
146
ویلا اجاره ای در خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
132
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 380,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
130
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 600,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
129
فروش ویلا در خزرشهر
6,000,000,000 لطفا برای استعلام قیمت ویلا تماس بگیرید.
فروش

فروش ویلا در خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
5
کد ملک
114
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 390,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
109
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 420,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
108
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
106
اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 240,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
90
تعداد خواب
1
کد ملک
105
اجاره ویلا شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر

متراژ
100
تعداد خواب
1
کد ملک
101
اجاره ویلا خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر شمالی

متراژ
250
تعداد خواب
2
کد ملک
100
ویلا اجاره ای در خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در خزرشهر شمالی

متراژ
250
تعداد خواب
2
کد ملک
99
اجاره ویلا خزرشهر
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
700
تعداد خواب
2
کد ملک
97
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
88
اجاره ویلا  خزرشهر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
2
کد ملک
79
اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 600,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
78
اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 570,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی

متراژ
1
تعداد خواب
4
کد ملک
56
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
53
ویلا اجاره ای در خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در خزرشهر جنوبی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
51
اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
18
اجاره در شهرک خزرشهر ( جنوبی)
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره در شهرک خزرشهر ( جنوبی)

متراژ
1
تعداد خواب
2
کد ملک
17
اجاره ویلا در خزرشهر (شمالی)
اجاره روزانه 480,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر (شمالی)

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
16
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر (شمالی)
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر (شمالی)

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
15
اجاره ویلا
جستجو