اجاره ویلا شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 1,100,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک دریاکنار

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
23
ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 330,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
22
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 420,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
21
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 420,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
20
اجاره ویلا در دریاکنار (بابلسر)
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار (بابلسر)

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
19
اجاره در شهرک خزرشهر ( جنوبی)
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره در شهرک خزرشهر ( جنوبی)

متراژ
1
تعداد خواب
2
کد ملک
17
اجاره ویلا در خزرشهر (شمالی)
اجاره روزانه 480,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر (شمالی)

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
16
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر (شمالی)
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر (شمالی)

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
15
اجاره ویلا خزرشهر
اجاره روزانه 7,500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
14
اجاره ویلا خزرشهر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
2
کد ملک
12
اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
500
تعداد خواب
2
کد ملک
11
اجاره ویلا شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر

متراژ
500
تعداد خواب
4
کد ملک
10
اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
450
تعداد خواب
3
کد ملک
9
اجاره ویلا