اجاره ویلا در بابلسر

...
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 700,000 تومان.ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
233
اجاره ویلا در دریاکنار بابلسر
اجاره روزانه 350,000 تومان.ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار بابلسر

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
232
اجاره ویلا استخردار در بابلسر
اجاره روزانه 300,000 تومان.ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا استخردار در بابلسر

متراژ
700
تعداد خواب
2
کد ملک
231
اجاره ویلا خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان.ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر شمالی

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
230
اجاره ویلا در دریاکنار بابلسر در شمال
اجاره روزانه 250,000 تومان.ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار بابلسر در شمال

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
229
اجاره ویلا پنج خواب در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 650,000 تومان.برای ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا پنج خواب در شهرک دریاکنار

متراژ
500
تعداد خواب
5
کد ملک
219
اجاره ویلا دریاکنار : اجاره ویلا 4 خواب در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 550,000 تومان.برای ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار : اجاره ویلا 4 خواب در شهرک دریاکنار

متراژ
550
تعداد خواب
4
کد ملک
218
اجاره ویلا در دریاکنار : ویلا دو خواب طبقه اول
اجاره روزانه 200,000 تومان.برای ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار : ویلا دو خواب طبقه اول

متراژ
150
تعداد خواب
2
کد ملک
214
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در بابلسر
اجاره روزانه 400,000 تومان.برای ایام عادی و خلوت سال
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در بابلسر

متراژ
280
تعداد خواب
3
کد ملک
213
اجاره ویلا در شمال (بابلسر منطقه صفاییه)
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال (بابلسر منطقه صفاییه)

متراژ
200
تعداد خواب
4
کد ملک
201
اجاره ویلا در دریاکنار - بابلسر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار - بابلسر

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
200
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شمال : ویلا در بابلسر(اجاکسر روبروی شهرک دریاکنار)
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شمال : ویلا در بابلسر(اجاکسر روبروی شهرک دریاکنار)

متراژ
200
تعداد خواب
3
کد ملک
199
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار با بیلیارد
اجاره روزانه 750,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار با بیلیارد

متراژ
100
تعداد خواب
3
کد ملک
196
اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 600,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
80
تعداد خواب
2
کد ملک
195
اجاره ویلا در شهرک دریاسر در بابلسر
اجاره روزانه 380,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاسر در بابلسر

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
193
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
192
اجاره ویلا در شمال
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال

متراژ
250
تعداد خواب
3
کد ملک
189
اجاره ویلا دو خواب در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 230,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دو خواب در شهرک دریاکنار

متراژ
90
تعداد خواب
2
کد ملک
188
اجاره ویلا در دریاکنار(سه خواب)
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار(سه خواب)

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
187
اجاره ویلا در خزرشهر(خزرشهر شمالی , سه خواب , با بیلیارد)
اجاره روزانه 600,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر(خزرشهر شمالی , سه خواب , با بیلیارد)

متراژ
170
تعداد خواب
3
کد ملک
186
اجاره ویلا در دریاکنار(3 خواب آپارتمانی نوساز با پنت هاوس)
اجاره روزانه 750,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار(3 خواب آپارتمانی نوساز با پنت هاوس)

متراژ
130
تعداد خواب
3
کد ملک
185
اجاره ویلا در دریاکنار(3 خواب آپارتمانی نوساز در دریاکنار)
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار(3 خواب آپارتمانی نوساز در دریاکنار)

متراژ
95
تعداد خواب
3
کد ملک
184
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
110
تعداد خواب
3
کد ملک
183
اجاره ویلا در دریاکنار بابلسر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار بابلسر

متراژ
150
تعداد خواب
3
کد ملک
182
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 230,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
85
تعداد خواب
2
کد ملک
180
اجاره ویلا 3 خواب در منطقه صفاییه در بابلسر روبروی شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا 3 خواب در منطقه صفاییه در بابلسر روبروی شهرک دریاکنار

متراژ
300
تعداد خواب
3
کد ملک
179
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
130
تعداد خواب
3
کد ملک
178
اجاره ویلا 4 خواب در صفاییه بابلسر روبروی شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا 4 خواب در صفاییه بابلسر روبروی شهرک دریاکنار

متراژ
250
تعداد خواب
3
کد ملک
177
اجاره ویلا استخردار در شهرک دریاکنار بابلسر در شمال
اجاره روزانه 1 ویلا اجاره سالانه رفته است.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شهرک دریاکنار بابلسر در شمال

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
170
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال
اجاره روزانه 480,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال

متراژ
450
تعداد خواب
3
کد ملک
153
اجاره  ویلا در شهرک دریاکنار(شمال)
اجاره روزانه 230,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار(شمال)

متراژ
80
تعداد خواب
2
کد ملک
152
اجاره ویلا شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 370,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
149
اجاره ویلا دریاکنار در شمال
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار در شمال

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
148
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
150
تعداد خواب
2
کد ملک
135
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار(با بیلیارد)
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار(با بیلیارد)

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
133
 اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 420,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
400
تعداد خواب
4
کد ملک
128
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
450
تعداد خواب
3
کد ملک
124
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 270,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
95
تعداد خواب
2
کد ملک
123
اجاره ویلا دریاکنار بابلسر
اجاره روزانه 220,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار بابلسر

متراژ
70
تعداد خواب
1
کد ملک
122
اجاره ویلا
جستجو