09111195620

یکشنبه 1 مهر 1397

مقاله در مورد موجر، مستاجر


مقاله در مورد موجر، مستاجر

download

تقریبا همه افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی برخورد داشته اند و دارند و یا حداقل یک بار خود مستاجر یا موجر بوده اند بویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسکن اکثر افراد امکان گرفتن مسکن شخصی ندارند و به ناچار به اجاره نشینیپناه می آورند در این مقاله به بررسی عقد اجاره و حقوق و مستاجر و موجر می پردازیم.

قوانین موجر و مستاجر

تعریف اول : اجاره
اجاره قراردادی است که بر اساس آن یک نفر یا یک شخص (موجر) آپارتمان یا خانه یا مغازه خود را به شخص دیگری (مستاجر) برای مدتی معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به اجاره شخص قرار می دهد.

شروط اجاره
۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه و یا ویلای اجاره ای باشد: بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل قانونی او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد
۲-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا چند سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود
۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
۴-اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می گردند که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

تکالیف موجر
۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه و یا ویلا را تحویل مستاجر دهد.
۲- برگشت دادن یا برگرداندن یا پس دادن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر می گیرد در موقع تخلیه باید مبلغ فوق کامل به مستاجر بر گردانده شود.
۳- انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی) آسانسور ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم شود موجر باید آنرا انجام دهد

مالک یا موجر
شخصی است که مالک و صاحب خانه و ویلا و یا مغازه و یا ویلا می باشد و آن را اجاره میدهد.

مستاجر
شخصی است که با پرداخت اجاره یا کرایه خانه یا مغازه و یا آپارتمان و یا ویلا را اجاره می کند.

در زیر نمونه قرار داد بین موجر و مستاجر را قرار می دهیم.

download-1 download-2

 بازگشت به صفحه اصلی