09111195620

چهارشنبه 21 آذر 1397

بابل رود در بابلسر(حیاط شهر بابلسر)


بابل رود در بابلسر(حیاط شهر بابلسر)

رودخانه بابل رود از میان شهر بابلسر عبور کرده و این شهر را به دو نیم شرقی و غربی تقسیم میکند. بودن این رودخانه یکی از دلایل جذابیت گردشگری این شهر در میان شهرهای مازندران و شمال کشور برای گردشگران داخلی و خارجی و حتی خود مازندرانی ها و بابلسری ها است. چرا که هیچکدام از رودها و رودخانه ها جاری در استان مازندران امکانات رفاهی مشابه بابل رود را ندارند. زیبایی رود در محل وصل شدن به دریای خزر آرامشی را به آن بخشیده و همگام با جزر و مد دریا آب آن نیز دارای سطح بلندای متغیر می باشد. دو پل زیبای تاریخی نیز دو سوی شهر را به هم وصل می کند. در حال حاضر حاشیه های پیرامون رودخانه  و اسکله های قایق ها در دو سوی آن در روزهای تعطیل سال میلیونها گردشگر را به آنجا جذب می کند. رودخانه بابل رود در بابلسر به خاطر شرایط ویژه طبیعی و داشتن تفریحگاه ها، اقامتگاه ها و اماکن پذیرایی و برای برنامه ریزی ساخت اسکله های تفریحی برای قایقهای تندرو از قبیل قایق های بادی جت اسکی و برگزاری مسابقات آبی عالی و فوق العاده است.هر چند وقتی است توجه زیادی به رود خامه بابل رود نمی شود و هر ساله کثیف تر و لجن تر میشود.بیایید از خودمان شروع کنیم و در دل قلب شهرمان چیزی نریزیم.

بابل رود

بابل رود

3بازگشت به صفحه اصلی