اجاره ویلا در شمال (با بیلیارد و جکوزی)
اجاره روزانه 200,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال (با بیلیارد و جکوزی)

متراژ
200
تعداد خواب
2
کد ملک
1
اجاره ویلا استخردار شمال( سرخرود)
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار شمال( سرخرود)

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
134
ویلا اجاره ای در خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
132
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
380
تعداد خواب
3
کد ملک
32
اجاره ویلا استخردار در شمال (سرخرود  محمود آباد)
اجاره روزانه 800,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شمال (سرخرود محمود آباد)

متراژ
300
تعداد خواب
3
کد ملک
57
اجاره ویلا خزرشهر
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
14
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار

متراژ
500
تعداد خواب
2
کد ملک
5
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
450
تعداد خواب
3
کد ملک
124
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار (با بیلیارد و وان جکوزی)
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار (با بیلیارد و وان جکوزی)

متراژ
120
تعداد خواب
3
کد ملک
3
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار بابلسر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار بابلسر

متراژ
800
تعداد خواب
4
کد ملک
47
اجاره ویلا استخردار ساحلی در شمال
اجاره روزانه 800,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار ساحلی در شمال

متراژ
250
تعداد خواب
4
کد ملک
145
ویلا اجاره ای در دریاکنار
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در دریاکنار

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
35
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار(با بیلیارد)
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار(با بیلیارد)

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
133
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
106
 اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
400
تعداد خواب
4
کد ملک
128
اجاره ویلا استخردار در شمال (محمودآباد)
اجاره روزانه 850,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شمال (محمودآباد)

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
55
اجاره ویلا در شهرک خانه دریا
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خانه دریا

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
126
اجاره ویلا استخردار شمال
اجاره روزانه 1 لطفا برای استعلام قیمت ویلا تماس بگیرید.
اجاره

اجاره ویلا استخردار شمال

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
136
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 380,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
130
اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
500
تعداد خواب
2
کد ملک
11
ویلا اجاره ای در خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در خزرشهر شمالی

متراژ
250
تعداد خواب
2
کد ملک
99
اجاره ویلا استخردار در شمال (سرخرود)
اجاره روزانه 700,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شمال (سرخرود)

متراژ
1
تعداد خواب
4
کد ملک
49
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 600,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
129
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
88
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی در شمال
اجاره روزانه 700,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی در شمال

متراژ
600
تعداد خواب
5
کد ملک
150
اجاره ویلا استخردار در شمال (سرخرود محمودآباد)
اجاره روزانه 850,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شمال (سرخرود محمودآباد)

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
54
اجاره ویلا خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
53
ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 180,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
60
تعداد خواب
1
کد ملک
37
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
400
تعداد خواب
4
کد ملک
107
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 200,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
100
تعداد خواب
2
کد ملک
36
اجاره ویلا خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر شمالی

متراژ
250
تعداد خواب
2
کد ملک
100
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 550,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
118
اجاره ویلا ساحلی شیک در شمال(فریدونکنار)
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی شیک در شمال(فریدونکنار)

متراژ
110
تعداد خواب
2
کد ملک
151
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 460,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
38
اجاره  ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 470,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
1
تعداد خواب
4
کد ملک
39
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
108
ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
48
اجاره ویلا : ویلا در سرخرود
اجاره روزانه 200,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا : ویلا در سرخرود

متراژ
170
تعداد خواب
2
کد ملک
113
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 260,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
95
تعداد خواب
2
کد ملک
123
اجاره ویلا خزرشهر
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
2
کد ملک
12
ویلا اجاره ای در خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در خزرشهر جنوبی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
51
اجاره ویلا استخردار در شمال  و جنگلی در رامسر(جنب تله کابین)
اجاره روزانه 1 لطفا برای استعلام قیمت ویلا تماس بگیرید.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شمال و جنگلی در رامسر(جنب تله کابین)

متراژ
5
تعداد خواب
3
کد ملک
137
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 450,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
150
تعداد خواب
3
کد ملک
33
اجاره ویلا خزرشهر شمالی در شمال
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا خزرشهر شمالی در شمال

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
146
اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 550,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
78
ویلا اجاره ای دریاکنار
اجاره روزانه 220,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای دریاکنار

متراژ
150
تعداد خواب
1
کد ملک
61
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر (شمالی)
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر (شمالی)

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
15
اجاره ویلا در خانه دریا
اجاره روزانه 1 برای استعلام قیمت تماس بگیرید.
اجاره

اجاره ویلا در خانه دریا

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
162
اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
18
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 2,000,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
1
تعداد خواب
4
کد ملک
26
ویلای اجاره ای در دریاکنار
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلای اجاره ای در دریاکنار

متراژ
600
تعداد خواب
3
کد ملک
28